Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wil inhoudelijk sterk onderwijs ondersteunen voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij mogelijk. Het is onze ambitie om binnen het regulier voortgezet onderwijs, en waar nodig in het voortgezet speciaal onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creėren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Als uitgangspunt geldt: zo inclusief mogelijk regulier onderwijs en als het echt nodig is: speciaal onderwijs. 
Print Afdrukken
Delen